Truyện mới cập nhật
 • Chuyện tình giữa 4 hotboy và cô nàng cá tính
  13   0   8
  03:41 PM 26/03/2015
 • My World: chương 1: Kiriu - Noah Creater _ Hồi 1: Vua Băng
  2   3   132
  04:17 PM 25/03/2015
 • Bồi Ta Một Đêm
  09:27 PM 23/03/2015
  4   15   309
  09:27 PM 23/03/2015
 • sabata saga: soul and devil
  05:08 PM 16/03/2015
  22   27   661
  05:08 PM 16/03/2015
 • Faithless
  05:08 PM 16/03/2015
  4   2   69
  05:08 PM 16/03/2015
 • Watashi No Tsuma Wa Tenshi Desu
  05:12 PM 16/03/2015
  2   16   7329
  05:12 PM 16/03/2015
 • Last Light- Ánh Sáng Cuối Cùng
  3   7   165
  05:13 PM 16/03/2015
 • Kiếm si
  04:34 PM 15/03/2015
  0   6   161
  04:34 PM 15/03/2015
 • Chàng Khờ Nàng Ngốc
  09:10 PM 13/03/2015
  1   1   36
  09:10 PM 13/03/2015
 • Tam Quốc Diễn Nghĩa
  11:41 PM 10/03/2015
  1   1   76
  11:41 PM 10/03/2015
 • Bá Chủ Thu Mua
  06:40 PM 07/03/2015
  20   0   34
  06:40 PM 07/03/2015
 • Akuma no SOUL
  06:23 PM 06/03/2015
  1   0   368
  06:23 PM 06/03/2015
 • Paradox – The Spiral Fate
  06:23 PM 06/03/2015
  3   0   177
  06:23 PM 06/03/2015
 • Hero
  09:28 PM 06/03/2015
  20   4   114046
  09:28 PM 06/03/2015
 • Soul Dead World
  06:07 PM 04/03/2015
  1   0   201
  06:07 PM 04/03/2015
Bình luận mới nhất